Звернення адвоката Тарасенка до ЄСПЛ. Справа Дериглазова

Звернення адвоката Тарасенка до ЄСПЛ. Справа Дериглазова

Звернення адвоката Тарасенка до ЄСПЛ. Справа Дериглазова

 

 

Я, адвокат Тарасенко,

звертаюсь до Президента Європейського суду з прав людини пана Роберта Спано та Високоповажних суддів по справі Артема Дериглазова (Дериглазов проти України, справа № 42363/18)

Клопотання моє просте і конкретне — провести судове засідання по справі шляхом відеоконференцзв’язку з місцем знаходження Дериглазова (Лук’янівське СІЗО, місто Київ, Україна) та робочим місцем адвоката Тарасенка.

Скарга Дериглазова надійшла до ЄСПЛ у 2018 році.

Події, які послужили підставою для арешту Дериглазова, трапились у нульових роках цього століття.

Згідно українського законодавства, Дериглазов знаходиться під вартою 20 років.

Не вимагаю чогось нереального.

ЄСПЛ може і вміє неординарно вирішувати, здавалось, тупикові ситуації.

Так, не маючи змоги поспілкуватися з громадянином України у Страсбурзі, суд здійснив виїзне засідання і провів слухання прямо у в”язниці для позбавлених волі довічно (Геннадій Науменко проти України, справа № 42023/98)

Це був перший випадок, коли було розглянуто порушення вимог ст. 3 Конвенції у Харківському СІЗО.

Після цього були справи Єлоєв проти України (№ 17283/02), Плєшков проти України (№ 37789/05), Чернишенко проти України (№ 24605/06).

Тепер справа Дериглазов проти України.

Для чого в Україні тримають людину під вартою? Щоб будь-яке, саме абсурдне обвинувачення було підкріплено фразою “Він вже у тюрмі!”

Зазначені скаржники, щодо яких було винесено рішення проти України, готові і в цій справі бути свідками жахіть утримання в лапах так званої правоохоронної системи України.

Клопочу про проведення судового засідання по справі Дериглазова, як це було 10 червня 2020 року по справі М.А. проти Данії (№ 6697/18) та сьогодні, 17 червня 2020 року, по справі Курт проти Австрії (№ 62903/15).

Разом з тим, прошу не призначати судового слухання 23 червня 2020 року, коли в режимі відеоконференції буде слухатись за участі Дериглазова кримінальна справа № 646/4741/13-к у Верховному Суді України, м. Київ та 07 липня 2020 року, коли в режимі відеоконференції буде слухатися за участі Дериглазова кримінальна справа № 638/12432/13-к в Дзержинському районному суді, м. Харків.

Клопочу провести слухання справи у режимі відеоконференції 8 липня 2020 року – у десяту річницю з дня арешту Артема.

Впевнений, що саме мої звернення про встановлення стандартів правосуддя вищих, чим вже має Україна, послужили початком проведення слухань у ЄСПЛ шляхом використання відеоконференцзв’язку і Ваша честь не відмовлять нам у вищевикладеному клопотанні.

З повагою

 

I, lawyer Tarasenko, am addressing the President of European Court of Human Rights Mr. Robert Spano and to highly respected judges in case of Artem Deriglazov (Deriglazov v. Ukraine, case № 42363/18)

My application is simple and clear – to conduct the hearing of this case by video conference with the detention center in Kiev, where Deriglazov is being held now and with the office of the lawyer Tarasenko.

Deriglazov’s application was received by the Court in 2018.

The events which led to the arrest of Deriglazov happened more than ten years ago. And according to Ukrainian law Deriglazov’s time of already being imprisoned is considered to be more than 20 years.

I don’t demand something unrealistic.

ECHR is able and knows how to deal deadlocks.

During the case Gennadiy Naumenko v. Ukraine (№ 42023/98) when the court was not able to communicate with the citizen of Ukraine in Strasbourg it conducted the hearing directly inside the prison for people sentenced to life imprisonment.

That was the first case concerning the violation of Article 3 about inhuman treatment in Kharkov detention center.

Next were the cases Yevloyev v. Ukraine (№ 17283/02), Pleshkov v. Ukraine (№ 37789/05), Chernyshenko v. Ukraine (№ 24605/06).

Now it is the case Deriglazov v. Ukraine.

Why people are being held in detention in Ukraine? So that any, even absurd statement, can be supported by the phrase “But he is already in prison!”

The applicants listed before are ready to testify in this case about the horrors of being imprisoned by so-called law enforcement system of Ukraine.

I seek for video conference in Deriglazov’s case, as it was on 10. June in case M.A. v. Denmark (№ 6697/18) and on 17. June 2020 in case Kurt v. Austria (№ 62903/15).

Also I ask not to assign the hearing on 23. June 2020, when the criminal case № 646/4741/13-K will be heard by video conference in the Supreme Court in Kyiv and on 07. July 2020, when the criminal case № 638/12432/13-K will be heard by video conference in Dzerzhinsky district court in Kharkiv.

I seek to conduct the hearing in Court by video conference on 08. July 2020 – on 10th anniversary since Artem Deriglazov’s arrest.

I believe, that my applications to establish the standards of justice higher, that are currently in Ukraine, led ECHR to use video conferences and Your Honor will not reject our foregoing application.

Respectfully,